لایو اینستاگرامی هفته با فرشته احمدی، دبیر جایزه

امروز جمعه لایو با فرشته احمدی: مسابقه داستان کوتاه هفته در خط، پایان برندگان چگونه انتخاب شدند؟

فردا، جمعه، ۱۷ نوامبر، ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تورنتو، ۲۱:۳۰ به وقت تهران

امروز جمعه لایو با فرشته احمدی: مسابقه داستان کوتاه هفته در خط، پایان برندگان چگونه انتخاب شدند؟

مسابقه داستان کوتاه هفته در خط پایان

برندگان چگونه انتخاب شدند؟

لایو اینستاگرامی هفته با فرشته احمدی، دبیر جایزه

فردا، جمعه، ۱۷ نوامبر، ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تورنتو، ۲۱:۳۰ به وقت تهران

با اولین شماره «هفته‌ی فرهنگ و ادب» دست اندرکاران آن به سردبیری فرشته احمدی، جایزه داستان کوتاه هفته را اعلام کردند.

حالا بعد از ۴ ماه تلاش، به اعلام نتایج نزدیک شده‌ایم. 

اگر دوست دارید درباه این بزرگترین مسابقه داستان کوتاه فارسی در کانادا بدانید فردا جمعه ۱۷ نوامبر ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تورنتو با ما باشید! 

در اینستاگرام هفته تورنتو @hafteh.toronto لایو را ببینید!

ارسال نظرات