آیا با امتیاز اعتباری ضعیف هم می‌توان وام مسکن گرفت؟

کارشناسان می‌گویند که اغلب وام‌دهندگان مسکن به دنبال حداقل امتیاز اعتباری 680 هستند و کمتر از این امتیاز، به‌عنوان امتیاز اعتباری بد و ضعیف در نظر گرفته می‌شود. اگر هم امتیاز اعتباری شما زیر 600 است که دیگر بسیار بد در نظر گرفته می‌شود.

بیشتر کبکی‌ها تابستان امسال در داخل استان سفر خواهند کرد
بیشتر کبکی‌ها تابستان امسال در داخل استان سفر خواهند کرد

فرانسوا ونسان، نایب‌رئیس FCEI در کبک، می‌گوید بسیاری از کبکی‌ها ترجیح می‌دهند از تعطیلات خود در مناطق زیبای استان لذت ببرند. برای آن‌ها کشف مناطق گردشگری کبک و کمک به اقتصاد محلی لذتی مضاعف دارد. این نشان می‌دهد که مردم به جایگاه مهم کسب و کارهای کوچک در اقتصاد استانی پی برده‌اند.

هفته فرهنگ و ادب

این‌جا صحبت انسان بودن در میان است
این‌جا صحبت انسان بودن در میان است

کهن‌الگوها برای من بسیار مهم‌اند. نگاه «در آن‌سوی آب‌ها»به هویت انسانی مرا جذب کرد؛ من چه کسی‌ هستم و از کجا آمده‌ام؟ این‌جا صحبت انسان بودن در میان است. یک جا زن به مرد ماهیگیر می‌گوید تو نام نداری اما قصه داری و جالب است که زن خودش نام دارد ولی قصه ندارد. یا قصه هم دارد ولی بیانش نمی‌کند. و مرد به او می‌گوید تو هم قصه داری و یک روز قصه‌ا‌ت را برایم تعریف می‌کنی. شاید زیباترین و شاعرانه‌ترین چیز همین است که دو تا انسانِ تنها یکدیگر را پیدا می‌کنند. اولین بار که هم را می‌بینند، این نکته را نمی‌گیرند... انگار یک حسی هست اما باید کشفش کنند.