دیدگاه 42 خبر

جنگ غزه یک جنایت تمام‌عیار است

حماس خواهان انهدام اسرائیل است و دولت نتانیاهو خواهان بسط سرزمین و سلطه سیاسی اسرائیل به حتی مناطق اشغالی بعد از جنگ ٦ روزه. جنگ جاری ادامه چنین سیاست‌های به‌غایت ارتجاعی و ضد انسانی و در جهت موکول به محال کردن حل انسانی مسئله فلسطین است.