ترودو چقدر به وعده‌هایش عمل کرده است؟

ترودو چقدر به وعده‌هایش عمل کرده است؟

دولت ترودو تا ماه ژوئن توانسته بود به 36 درصد از ۳۵۴ وعده خود به‌طور کامل عمل کند.

 

 

دانشگاه لاوال در مطالعه جدیدی که انجام داده، میزان وعده‌های تحقق یافته و نیافته جاستین ترودو را پس از سه سال نخست‌وزیری بررسی کرده است.

بر اساس گزارش مرکز تحلیل سیاست عمومی (CAPP) وابسته به دانشکده علوم اجتماعی لاوال، حزب لیبرال کانادا تا ماه ژوئن توانسته بود به ۳۶ درصد از ۳۵۴ وعده خود به‌طور کامل عمل کند. مابقی وعده‌های دولت ترودو ۲۱ درصد تا حدی محقق شده، ۲۸ درصد در مرحله تحقق است، ۱۱ درصد معوق و ۴ درصد نیز رها شده است.

الکساندر فورتیه شوینارد، کارشناس داده و محقق CAPP، می‌گوید دولت ترودو در این ۹۰۰ روز فعال بوده و تنها ۱۵ درصد از وعده‌هایش معلق مانده یا محقق نشده است.

وعده‌هایی که بیشترین پیشرفت را در نیمه اول سال ۲۰۲۴ داشتند، مربوط به مسکن و امور بومیان بودند.

کابینه ترودو تاکنون فراتر از آخرین دولت اقلیتی خود که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ رهبری می‌کرد، عمل کرده است. در آن زمان تنها ۲۳ درصد از وعده‌هایش محقق شد.

به طور معمول، دولت‌ها تا پایان دوره خود ۵۶ درصد وعده‌هایشان را کاملاً و ۱۴ درصد را تا حدی محقق می‌کنند و 30 درصد را رها می‌کنند.

 

منبع

ارسال نظرات