پزشکان اورژانس بیش‌ازحد داروهای مخدر تجویز می‌کنند