وقتی کرم‌های پیله ساز، ماشین چپ می‌کنند

وقتی کرم‌های پیله ساز، ماشین چپ می‌کنند

وزارت حمل و نقل اعلام کرد در برخی مناطق که خطر این پدیده وجود دارد، اقدام به سم‌پاشی خواهد کرد. این وزارتخانه از رانندگان خواسته است در مناطق جنگلی بیشتر احتیاط کنند و در صورت مشاهده چنین وضعیتی، فوراً آن را گزارش دهند.

 

 

انبوه کرم‌های پیله ساز، در مسیر ۳۹۱ آبیتیبی-تمیسکامینگ در کبک، آن‌قدر سطح آسفالت را لغزنده کرده بودند که دست‌کم دو راننده کنترل خودرو را از دست دادند و از جاده منحرف شدند.

وزارت حمل‌ونقل کبک، پس از بررسی شرایط، مجبور شد در نقاط خطرناک مواد ساینده بریزد.

ماری-ایو کارو که با یکی از دوستانش در حال بازگشت از تمیسکامینگ بود، می‌گوید سر یک پیچ، یک‌لحظه، حس کردم ماشین روی یک سطح یخی دارد حرکت می‌کند. فرمان را محکم گرفتم اما تلاش من بی‌فایده بود چراکه کنترلی روی ماشین نداشتم و ماشین به لاین روبرو لغزید، از جاده خارج شد و دو بار معلق زد.

خوشبختانه به دو سرنشین این خودرو آسیبی نرسید.

دست‌کم یک مورد دیگر خروج از جاده و واژگونی در همین منطقه گزارش شده که آن هم البته تلفاتی نداشته است.

وزارت حمل و نقل اعلام کرد در برخی مناطق که خطر این پدیده وجود دارد، اقدام به سم‌پاشی خواهد کرد. این وزارتخانه از رانندگان خواسته است در مناطق جنگلی بیشتر احتیاط کنند و در صورت مشاهده چنین وضعیتی، فوراً آن را گزارش دهند.

 

منبع

ارسال نظرات