آیا نصب دوربین در توالت‌های عمومی مونترال قانونی است؟

آیا نصب دوربین در توالت‌های عمومی مونترال قانونی است؟

بسیاری از بارهای مونترال یا مراکز خرید مثل Eaton برای جلوگیری از سرقت، خرابکاری و مصرف مواد مخدر در توالت‌هایشان از دوربین استفاده می‌کنند.

نصب دوربین‌های نظارتی در برخی توالت‌های عمومی مونترال از جمله Place Dupuis انتقاد برخی شهروندان را برانگیخته و برای خیلی‌ها این سوال را مطرح کرده که آیا نصب این تجهیزات آن هم در توالت عمومی قانونی است؟

منتقدان این کار را عجیب و غریب و زننده می‌دانند، اما والری بلک سن-لوران، وکیل حقوق فردی در موسسه JuriGO می‌گوید دوربین‌های نظارتی اگر به گونه‌ای تعبیه شوند که از اتاقک توالت فیلمبرداری نکنند، می‌توانند مجاز باشند با این حال نصب این دوربین‌ها در یک توالت عمومی باید آخرین تدبیر نظارتی و امنیتی باشد.

مثلا اگر یک مرکز خرید یا یک بار دربان استخدام کرده باشد و باز هم شاهد افزایش جرایمی مثل دزدی باشد، نصب دوربین‌های نظارتی در این موارد قابل توجیه است.

بسیاری از بارهای مونترال یا مراکز خرید مثل Eaton برای جلوگیری از سرقت، خرابکاری و مصرف مواد مخدر در توالت‌هایشان از دوربین استفاده می‌کنند.

منبع

 

ارسال نظرات