ونکوور

دادگاه فدرال کانادا تقاضای اقامت یک ایرانی با سرمایه ۲ میلیون دلاری را رد کرد

این ایرانی در شکایتش گفته بود که به‌درستی متوجه مدارک درخواستی اداره مهاجرت کانادا نشده است و سرمایه‌ای حدود دو میلیون دلار در ایران دارد و به‌راحتی می‌تواند هزینه زندگی و سرمایه‌گذاری در کانادا را تأمین کند، اما دادگاه فدرال درنهایت به نفع این ایرانی رأی نداد.