مهاجرت 247 خبر

کانادا پنجمین کشور دریافت‌کننده تقاضای پناهندگی؛ سال گذشته بیشترین درخواست پناهندگی از ایران بود

در رتبه‌بندی 2023 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، ازنظر دریافت تقاضای پناهندگی، کانادا در رده پنجم قرار گرفت.