دانش و اندیشه 25 خبر

اهدای جوایز متعدد محافل علمی کانادا به دکتر زهرا شایگان

این دانشمند ایرانی که درزمینهٔ مهندسی محیط زیست نیز سوابق کار تحقیقاتی دارد، این روزها در حوزه تحقیقات انرژی‌های پاک فعالیت می‌کند. به گفته خودش، همکاری با شورای تحقیقات ملی کانادا نیز برایش فرصت منحصر به فردی است تا نتیجه تحقیقات آزمایشگاهی‌اش به بازار بیاید و منفعت عمومی به دنبال داشته باشد.