29آگوست2016

پرونده

پرونده
انگار چیزی از آن دور تو را صدا می‌زند
27 مرداد 1395

انگار چیزی از آن دور تو را صدا می‌زند

محمدرضا لطفی و جواد داوری، دو یار دیرین، سال‌ها پابه‌پای هم برنامه‌های موسیقی متنوعی در این شهر اجرا کرده بودند: همکاری با رادیو، تدریس در مدرسه موسیق...

سرآغازی برای آگاهی جامعه زنان ایرانی
21 مرداد 1395

سرآغازی برای آگاهی جامعه زنان ایرانی

 زنان عصر قاجار پس از جریان این انقلاب بود که روبندها را کنار زدند، به میدان آمدند، شب‌نامه نوشتند، تحصن کردند و حتی در لباس مردان جنگیدند.خاطرات...

مشروطه، پسامشروطه و اَبَرشاعر آن: ملک‌الشعرای بهار
20 مرداد 1395

مشروطه، پسامشروطه و اَبَرشاعر آن: ملک‌الشعرای بهار

بهار شاعری است که خلاقیت ادبی و سنت‌بنیاد او به‌تمامه با نشیب و فرازهای زندگی اجتماعی ایرانیان و از جمله احوال خودش نیز پیوند خورده بی که از کمیت و کی...

گفتگو

گفتگو
 با هنرمند: مصطفی درویشی
چهارشنبه, 03 شهریور 1395

با هنرمند: مصطفی درویشی

شهد آشنایی با شعر و ادب را، مادرش، در جام جانش ریخت: شش‌ساله بود که جذب زمزمه‌های آهنگین مادر شد و دیری نپایید که خود را همپای ترنم‌های او یافت؛ ...

دریافت آخرین شماره

برنامه‌های منتخب

برنامه‌های منتخب

اخبار مونترال

آخرین ویدئو ها

Loading videos...

اخبار کانادا

H_Maghalat_Bedoune_Ax