23اکتبر2014

پرونده

پرونده

گفتگو

گفتگو
«خانه افغان» مسکن همه ما افغان‌هاست
چهارشنبه, 30 مهر 1393

«خانه افغان» مسکن همه ما افغان‌هاست

از جنگ‌های وطن خاطرات فراموش ناشدنی و تلخ در ذهنم نقش بسته. این پدیده شوم مردم ما را آواره و تباه ساخت.

، عاشق وطن، عاشق مردمش، دشت وکوهسارش. اح...

دریافت آخرین شماره

برنامه‌های منتخب

برنامه‌های منتخب

اخبار مونترال

آخرین ویدئو ها

Loading videos...

اخبار کانادا

H_Maghalat_Bedoune_Ax