26سبتامبر2017

پرونده

پرونده
خزان مالیاتیِ کسب وکارهای کوچک
23 شهریور 1396

خزان مالیاتیِ کسب وکارهای کوچک

 بیل مورنو، وزیر امور اقتصادی معتقد است سیستم مالیاتی قبلی، منصفانه نبود و باعث شده بود دو طبقه مالیاتی متفاوت بین کانادایی‌هایی با درآمد یکسان ب...

توفان‌ هاروی؛ آینده زمین؟
15 شهریور 1396

توفان‌ هاروی؛ آینده زمین؟

«مسئله سبک رأی دادن دربردارنده پیام‌هایی است که ما با رهبران منتخب خود در میان می‌گذاریم. ما هیچ‌وقت شاهد اقداماتی از سوی دولت‌ها نخواهیم بود مگر آنکه...

بوی پاییز، عطر دانش
08 شهریور 1396

بوی پاییز، عطر دانش

هدف کلاس‌های اکوی (آمادگی) که به منظور تقویت زبان فرانسه دانش‌آموزان و آشنا کردن آنها با سیستم آموزشی کبک، برگزار می‌شود، آماده کردن دانش آموزان برای ...

گفتگو

دریافت آخرین شماره

برنامه‌های منتخب

برنامه‌های منتخب

اخبار مونترال

آخرین ویدئو ها

Loading videos...

اخبار کانادا

H_Maghalat_Bedoune_Ax